Arama:
AUSTREAT

AUSTREAT: AVUSTRALYA BMSB SİSTEMİ DEĞİŞMİŞTİR.İ,TÜRKİYEDE BMSB KHAPRA FÜMİGASYON YAPTIRMA İÇİN ARAYIN: 0505 958 17 58.

Khapra Beetle

Methhyl Bromide, Sülfür Florid ve Aluminyum fosfit fümigantlarının belirli koşullarında depolanmış buğdayda zararlı khapra beelte- trogoderma granarium everts (coleoptera: Dermestidae)’a karşı insektisidal etkisinin belirlenmesi

Yer Bilgisi: İstanbul-Türkiye / Bitki Koruma Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture

Türkçe
2023
1 s.
Khapra böceği (Trogoderma granarium Everts) Avustralya,Yeni Zelanda ve Türkiye’de depolanmış tarım ürünlerinin en önemli ana zararlılarından biridir. Bu çalışma Avustralya,Yeni Zelanda ve Türkiye’de son yıllarda gittikçe gerek sanayi ve gerekse tarımsal mücadele anlamında önemi artan Khapra beetle larvalarına karşı insektisidal etkinliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yaptığım çalışmada,Methhyl Bromide, Sülfür Florid ve Aluminyum fosfit kullanılmıştır. Denemeler kontrollü şartlarda iki farklı sıcaklık (25 ve 30 °C) ve %50-65 nem ortamında yürütülmüştür.  Seval buğday çeşidi üzerinde üç farklı 0, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozu olmak üzere dört farklı dozu, dört tekerrürlü uygulanarak Khapra böceği larvaları üzerindeki biyolojik etkinliği denenmiştir.  Methyl Bromide uygulamalarından 7, 14 ve 21 gün sonra sayımlar yapılarak T. granarium larvalarının ölüm oranları kaydedilmiş, denememeler sona erdikten 60 gün sonra ise F1 döl verimi her bir uygulama için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 25 °C sıcaklıkta Khapra larvaları üzerinde biyolojik etkinliği en yüksek Methyl Bromide 21. günde 2000 ppm dozunda %30,7 olarak gerçekleşmiş Sülfür floride  (%23,4 ve %23,0). Khapra böceği larvaları üzerinde biyolojik etkinliği, uygulama dozunun artışı, maruz kalma süresi ve yüksek sıcaklık ile artış göstermiştir. Buna göre 30 °C sıcaklıkta en yüksek biyolojik etkinlik 21. günde 2000 ppm dozunda Methyl Bromide belirlenmiş (% 65,4), bunu takiben Sülfür floride (% 53,8) olmuşturAluminyum Fosfit etki düzeyi %11,9 ile en düşük olarak belirlenmiştir. Yeni nesil döl verimi açısından 25 °C sıcaklık ve 60. gün sayımları sonucunda, her üç fumigant ile uygulanan tekerrürlerde F1 dölü açısından bir farklılık belirlenememiş (%15,2-18.7), buna karşın en düşük F1 döl verimi 30 °C sıcaklıkta 2000 ppm dozu uygulanan tekerrürlerde %9 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak Methhyl Bromide  markalı fumigant’ın diğerlerine  kıyasla çok daha fazla Khapra böceği larvaları üzerinde etkili ve ümitvar olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yerli Methhyl Bromide  ile fümige edilmiş buğdayda T. granarium larva popülasyonunu baskı altına almak ve zararını azaltmak amacıyla farklı nem, sıcaklıklar ve dozlarda çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
BMSB

BMSB Treatment Certificate

The Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) Season is a challenging period in the shipping industry, with the rise of the brown marmorated stink bug presenting a significant risk to cargo and biosecurity in Australia. From 1 September 2023 to 31 May 2024, strict anti-stink bug measures are in place targeting high-risk and target-risk goods manufactured in or shipped from, target-risk countries. If you are importing goods that fit within the category subject to the BMSB measures, you’ll need to either have your goods treated upon arrival (six-sided sealed containers only) or present a BMSB Treatment Certificate to customs authorities to demonstrate the goods have been treated at origin (Mandatory for open-top containers or breakbulk cargo).

Khapra Beetle for